Misija

Prepoznati i zadovoljiti potrebe korisnika i omogućiti im da ,u saradnji sa Lampica partnerima u okviru Lampica programa lojalnosti, budu nagrađeni za sve njihove kupovine.

Vizija

Naš cilj je biti vodeći program lojalnosti u BiH ali i na regionalnom nivou.

Često postavljena pitanja

Kako mogu postati korisnik Lampica kartice?

Korisnik lampica kartice postajete kupovinom Lampica Start paketa na nekom od prodajnih mjesta koja imaju oznaku Lampica programa lojalnosti. Prilikom svake kupovine potrebno je da prodavaču priložite Lampica karticu koji će evidentirati broj bodova ovisno o iznosu računa.

Prvim provlačenjem Lampica kartice na nekom od prodajnih mjesta počinjete sakupljati bodove.

Gdje mogu kupiti Lampica karticu?

Lampica Start paket se može kupiti na svim prodajnim mjestima koja imaju oznaku Lampica programa lojalnosti. Zatražite od prodavača Lampica Start paket i već danas postanite član Lampica programa lojalnosti. Nakon izvršene kupovine,potrebno je da popunite pristupni obrazac koji ste dobili u Lampica Start paketu i ubacite ga u kutiju koja se nalazi na prodajnom mjestu na kojem je kupljen Lampica Start paket.

Kako pristupiti svom lampica korisničkom računu?

Kako biste pristupili svom svom Lampica korisničkom računu potrebno je da izvršite prijavu. Prijavu vršite tako što u polje „Moj račun“ unesete broj Lampica kartice i pin koji ste dobili prilikom kupovine Lampica Start paketa. Klikom na opciju „Prijava“ pristupate svom računu na kojem imate uvid u stanje bodove, nagrade , prodajna mjesta.

Gdje mogu sakupljati bodove?

Bodove na Lampici kartici možete sakupljati na svim prodajnim mjestima Lampica partnera. Priložite prodavaču svoju Lampica karticu prilikom svake kupovine i bodovi će Vam biti evidentirani shodno iznosu na računu.

Šta u slučaju gubitka kartice ili pin-a?

U slučaju da izgubite svoju Lampica karticu uvijek možete koristiti duplu koju ste dobili prilikom kupovine Lampica Start paketa. U slučaju da nemate ni jednu od dvije kartice ili ste izgubili svoj pin kontaktirajte nas na besplatni info broj 080 030 555.

Kako mogu iskoristiti svoje bodove?

Bodove koje sakupite na Lampica kartici možete iskoristiti prilikom plaćanja računa na prodajnim mjestima na kojima inače kupujete ili ih zamijeniti za neke od proizvoda ( razni artikli ili elektronska dopuna/bon svih mobilnih operatera u BiH ) sa web stranice www.lampica.ba .

Kako pokloniti bodove?

Korisnici Lampica kartice imaju mogućnost da bodove sa svog Lampica korisničkog računa poklone drugoj osobi i na taj način joj pomogne da čim prije dođe do željene nagrade. Proces prebacivanja bodova je vrlo jednostavan i obavlja se na stranici www.lampica.ba potrebno je samo da pratite link na korisničkom računu. Bodovi se mogu prebacivati najviše 2 puta u periodu od 30 dana.

Koje nagrade mogu iskoristiti na prodajnom mjestu?

Na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti možete odabrati nagradu-kupon u iznosu od 10KM, 20KM ili 50KM na Lampica kartici. Kupone možete iskoristiti prilikom plaćanja na prodajnim mjestima partnera na kojima ste sakupljali bodove. Da biste osvojili nagradu u vidu kupona u iznosu od 10,20 ili 50KM na Lampici kartici potrebno je da odete na neko od prodajnih mjesta na kojima ste sakupljali bodove i prodavaču priložite svoju Lampica karticu.Prodavač će Vam uručiti printani kupon u iznosu 10,20 ili 50 KM ovisno o iznosu bodova koje ste sakupili. Kupon trošite na prodajnom mjestu na kojem ste sakupljali bodove.

Koje nagrade se mogu iskoristiti na web stranici?  

Putem web stranice www.lampica.ba možete odabrati:

  • Nagrade u vidu elektronske dopune/bona na broj mobilnog telefona po Vašem izboru. Za odabir ove nagrade je potrebno da imate dovoljan broj bodova na Lampica kartici, pristupite svom korisničkom računu i odaberete iznos ali i broj na koji želite da pošaljete elektronsku dopunu/bon kao odabranu nagradu.
  • Nagradu u vidu Proizvoda - klikom na opciju Proizvodi možete odabrati jedan od proizvoda iz trenutne ponude. Za odabir željenog proizvoda potrebno je da se logirate na Lampica korisnički račun sa svojim brojem kartice i pinom i odaberete željeni proizvod.

Kako mogu rezervisati proizvod?

Da biste rezervisali proizvod potrebno da na svom Lampica korisničkom računu imate 75% vrijednosti bodova od ukupne vrijednosti proizvoda.

Prilikom rezervacije iznos bodova na Lampica korisničkom računu se umanjuje za 20% od ukupne vrijednosti sakupljenih bodova. Rok za ostvarivanje preostalih bodova za rezervisanu nagradu je 45 dana. Osigurajte kupovinu proizvoda tako što ćete izvršiti rezervaciju na vrijeme.

Pomoć

Kako biste sakupljene bodove zamijenili za neku od ponuđenih nagrada na našoj web stranici potrebno je da izvršite prijavu. Prijavu vršite tako što se logirate na svoj korisnički račun sa brojem kartice i pin-om koji ste prethodno dobili u Lampica Start paketu.

Na Vašem korisničkom računu imate uvid u stanje svojih bodova, stepen lojalnosti na kojem se nalazite kao i opciju da svoje bodove poklonite drugom korisniku i na taj način mu pomognete da prije osvoji željenu nagradu.

Na osnovu čl. 17. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine FBiH", br. 48/15 i 60/15),  Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara ("Službene novine FBiH", br. 30/16) i odluke direktora PERUSO d.o.o. Društva za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, skraćeni naziv PERUSO d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Nedima Filipovića 12, Sarajevo, upisanog u registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-0270-15, JIB: 4202086860003, organizuje nagradnu igru "10 000 razloga za Lampicu", (u daljnjem tekstu Priređivač), donosi: 

                         PRAVILA NAGRADNE IGRE „10 000 razloga za Lampicu"

UVODNE ODREDBE

                                                                        Član 1.

U skladu sa ovim pravilima PERUSO Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, skraćeni naziv PERUSO d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Nedima Filipovića 12, Sarajevo, upisano u registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-0270-15, JIB: 4202086860003 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje Nagradnu igru pod nazivom „10 000 razloga za Lampicu!" (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

                                                                               Član 2.

Pravila će biti objavljena i dostupna, za vrijeme trajanja nagradne igre na:
            1. www.lampica.ba
            2. Facebook stranici Lampica.ba
            3. U dnevnim novinama (Dnevni Avaz, Večernji list)


SVRHA NAGRADNE IGRE

                                                                        Član 3. 
Marketinško promovisanje i propaganda Lampica programa lojalnosti u cilju ostvarivanja reklamnog učinka za Priređivača.


TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

                                                                        Član 4. 

Nagradna igra traje od 15.09.2016. godine do 30.11.2016. godine na teritoriji Federacije BiH.


USLOVI SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

                                                                        Član 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sva punoljetna fizička lica koja ispune uslove propisane ovim Pravilima.

                                                                               Član 6.

Osobe sa ograničenom poslovnom sposobnošću

Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stiče pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog  staratelja. 

Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, ličnom kartom staratelja uz dostavljanje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisom o prijemu nagrade. 


NAČIN SUDJELOVANJA

                                                                     Član 7.

1) Zajednički sudjeluju sva punoljetna fizička lica koja se nalaze na prodajnim mjestima tj. Prodavači (Prodavač sa bilo kojeg prodajnog mjesta partnera Lampica programa lojalnosti, koji u svom asortimanu imaju u prodaji Lampica start pakete)  i

2) Sva punoljetna fizička lica koja tek postaju novi korisnici Lampica programa lojalnosti za vrijeme trajanja nagradne igre "10 000 razloga za Lampicu". (Novi korisnik je član Lampica programa lojalnosti koji je kupio Lampica start paket u periodu od 15.09. - 30.11.2016. godine i obavio minimalno tri transakcije u skladu sa pravilima korištenja Lampica programa lojalnosti do 15.12.2016. godine na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri "10 000 razloga za Lampicu" novi korisnik treba da:

1) Obavi kupovinu Lampica start paketa na jednom od prodajnih mjesta partnera
Lampica programa lojalnosti;

2) Popuni pristupni obrazac na prodajnom mjestu predviđen za nagradnu igru, potpisom prihvati pravila korištenja Lampica programa lojalnosti te prihvati pravila ove nagradne igre a zatim  popunjen pristupni obrazac odloži u kutiju na prodajnom mjestu koja je predviđena za to;

3) Obavi minimalno 3 (tri) transakcije s Lampica karticom čiji serijski broj je identičan serijskom broju Lampica kartice sa popunjenog pristupnog obrasca, a sve u skladu sa pravilima korištenja Lampica programa lojalnosti do 15.12.2016. godine, na bilo kom prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri "10 000 razloga za Lampicu" prodavač treba da:

1) Obavi prodaju Lampica start paketa  (odnosi se na start pakete koji se nalaze na prodajnom mjestu od 15.09. do 30.11.2016 godine i koji se trenutno nalaze u prodaji na tržištu FBIH kod bilo kojeg partnera Lampica programa lojalnosti).

2) Popuni pristupni obrazac koji je predviđen za nagradnu igru te zajedno sa novim korisnikom, potpiše i ubaci u predviđenu kutiju za to.

Prodavač ima neograničeno pravo sudjelovanja sa brojem listića prilikom svake prodaje Lampica start paketa u periodu trajanja nagradne igre (od 15.09. do 30.11.2016. godine) ali pod uslovom da svaki listić ima drugi serijski broj Lampica start paketa te različito ime i prezime novog korisnika.

Validnim dobitnim listićem će se smatrati listić koji ispunjava sljedeće uslove:

a) Jedan nagradni listić (pristupni obrazac) treba da sadrži sve tačne i ispravno napisane podatke o zajedničkom sudjelovanju  (odnosi se na podatke prodavača i novog korisnika);

b) Nagradni listić (pristupni obrazac) mora dokazati da su ispunjeni svi navedeni uslovi iz Člana 7. Pravila nagradne igre "10 000 razloga za Lampicu" gdje obje strane (prodavač i novi korisnik)  trebaju ispuniti navedene uslove u periodu trajanja nagradne igre. Ukoliko samo jedna strana (prodavač i korisnik) nije ispunila sve navedene uslove nagradni listić (pristupni obrazac)  će biti poništen i smatrat će se nevažećim.

c) Priređivač uzima u obzir sve nagradne listiće (pristupne obrazce) popunjene u periodu od 15.09.2016 do 30.11.2016 godine.


NAČIN ISPUNJAVANJA NAGRADNOG  LISTIĆA

                                                              Član 8.

1) Zajednički popunjen nagradni listić (pristupni obrazac) treba da sadrži sljedeće podatke za:

Prodavača:
Ime i prezime
Prodajno mjesto
Telefon
Datum i Potpis

Novog korisnika:

1) Novi korisnik je dužan pravilno popuniti nagradni listić (pristupni obrazac) na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti.

2) Zajednički ispunjen nagradni listić (pristupni obrazac) potrebno je ubaciti u kutiju posebno predviđenu za to na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti.

3) Svi nagradni listići (pristupni obrazci) će biti prikupljeni sa svih prodajnih mjesta partnera Lampica programa lojalnosti, te biti uvršteni u jedan bubanj na osnovu kojeg će tročlana komisija izvršiti  uvid i kontrolu i početi sa izvlačenjem sretnih dobitnika.

4) Javno izvlačenje sretnih dobitnika će biti održano 15.12.2016. godine u 12:00 h, u sjedištu Priređivača u Sarajevu, ul.Nedima Filipovića 12, uz prisustvo tročlane komisije. Priređivač  će o izvlačenju voditi zapisnik koji mora sadržavati podatke određene primjenjivim propisima.

5) Ukoliko izvučeni nagradni listić (pristupni obrazac) ne ispunjava sve navedene uslove za učešće u nagradnoj igri, izvlačenje se ponavlja sve dok komisija ne potvrdi da izvučeni listić ispunjava sve uslove navedene u Članu 7. Pravila o nagradnoj igri "10 000 razloga za Lampicu".

6) Utvrđivanje ispravnosti nagradnog listića (pristupnog obrazca) provjerava tročlana komisija elektronskim putem uvidom u sistem Lampica programa lojalnosti, koji se nalazi u vlasništvu Priređivača.


NAGRADNI FOND

                                                                        Član 9.

Nagradni fond čine 2 (dvije) potrošačke kartice Raiffeisen banke d.d. Sarajevo (dalje u tekstu: potrošačka kartica) ukupne vrijednosti 10.000,00 KM sa tim da svaka od te dvije potrošačke kartice ima vrijednost od 5.000,00 KM.

PDV je uključen u cjelokupni iznos nagradnog fonda.  

Predviđeni nagradni fond se ne isplaćuje u gotovini  već na način da jednu potrošačku karticu u vrijednosti od 5.000,00KM dobiva prodavač,  a jednu potrošačku karticu u vrijednosti od 5.000,00KM dobiva novi korisnik.

Preuzimanje nagrade u navedenom iznosu je moguće samo ako obje strane (prodavač i novi korisnik) ispune sve uslove nagradne igre te obje strane potvrde svoj identitet.

Za preuzimanje nagrade od oba dobitnika će se zahtjevati da na uvid donesu:

1. Osobne dokumente: Lična karta / za obje strane (prodavač i korisnik)

2. Kupljeni Lampica start paket / za novog korisnika (dobitne- 2 (dvije) identične Lampica kartice na uvid).

Potrošačke kartice će biti dodjeljene dobitnicima nakon proglašenja istih, te će se nakon dostavljene potrebne dokumentacije potrošačke kartice dodjeliti na ime i prezime oba dobitnika.

Osvojene potrošačke kartice namjenjene su samo za potrošnju i korištenje prilikom plaćanja roba i usluga na svim prodajnim mjestima u BIH, te upotreba gotovinskog podizanja novca nije moguća.

Učesnici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu. 

Sretni dobitnici nemaju pravo podizanja nagrade ukoliko se obje strane nisu odazvale i pojavile nakon javne objave njihovih imena i prezimena, te samo jedna strana (samo prodavač ili samo korisnik) nema pravo na preuzimanje nagrade bez drugog dobitnika.

Ukoliko se jedan od dva zajednička dobitnika nagrade ne odazovu u zakonskom roku trajanja nagradne igre, Priređivač nagradne igre "10 000 razloga za Lampicu" zadržava prava dodjele nagrade drugim rezervnim dobitnicima koji su ispunili sve uslove, te se odazvali u zakonskom roku i kao dokaz priložili svu potrebnu dokumentaciju.  

Dodjela nagrade sretnim dobitnicima će biti moguća samo ukoliko se obje strane (prodavač/korisnik) odazovu na javni poziv te u zakonskom roku od 30 dana dokažu svoj identitet i ispravnost učešća u nagradnoj igri.

Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl.9. ovih Pravila. Popunjeni Nagradni listići (pristupni obrazci), nakon izvlačenja podložni su provjeri od strane Komisije.

POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOSTI U VEZI SA NAGRADOM

                                                            Član 10.

1) Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili takse u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

2) Ukoliko dobitnici nagrade nisu državljani Bosne i Hercegovine podliježu važećim  zakonskim propisima Bosne i Hercegovine plaćanja poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara.

3) Ukoliko dobitnici nagrade nisu državljani Bosne i Hercegovine, ne mogu zahtjevati nikakvu zamjenu nagrade.

4) Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitnicima.

5) Nije dozvoljena pojedinačna dodjela nagrade za uzvrat učešća u nagradnoj igri "10 000 razloga za Lampicu".  Nagrada je dozvoljena samo za zajedničko učešće prodavača i novog korisnika u periodu od 15.09. do 30.11.2016. Sam prodavač pojedinačno ne može zahtjevati svoju nagradu bez krajnjeg korisnika, niti sam korisnik može zahtjevati svoju nagradu bez prodavača.  


OBJAVA DOBITNIKA

                                                             Član 11.
Imena i prezimena sretnih dobitnika će biti objavljena na dan 17.12.2016 god na:

            1. www.lampica.ba
            2. Facebook stranici lampica.ba
            3. U dnevnim novinama (Dnevni Avaz, Večernji list)


PRAVILA PRIVATNOSTI

                                                               Član 12. 

Dobitnici nagrada pristaju da im se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u reklamne svrhe Priređivača putem svih medija bez nadoknade. 

Sudionici u ovoj nagradnoj igri se slažu, da ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime,  adresa i fotografija mogu od strane priređivača biti objavljena i korištena u marketinške svrhe bez novčane nadoknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 

Priređivač će preduzeti sve potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonima.     


GARANCIJA DODJELE NAGRADA

                                                            Član 13. 

Za dodjelu nagrada iz čl.9. dobitnicima garantuje Priređivač.


OGRANIČENJA PRI UČEŠĆU NAGRADNE IGRE

                                                            Član 14. 

Maloljetne osobe ne mogu biti sudionici u nagradnoj igri niti dobitnici nagrade.

Dobitnik  nagrade ne može biti maloljetno lice, prema Pravilima korištenja Lampica programa lojalnosti.

                                                                       Član 15.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže porodice.  

                                                                       Član 16.

Dobitnici nagradne igre ne mogu pojedinačno preuzeti svoju nagradu prodavač bez novog korisnika niti novi korisnik bez prodavača.

PREUZIMANJE NAGRADA

                                                                    Član 17. 

Mjesto preuzimanja nagrada je sjedište Priređivača,  a rok u kojem se dobitnici moraju javiti Priređivaču radi preuzimanja nagrada 30 dana od dana u kojem su obavješteni o činjenici da su osvojili nagradu. 

Ukoliko se dobitnici u gore navedenom roku iz st. 1. ovog člana ne jave Priređivaču,  Priređivač će dobitnike ponovno u roku od 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnici su dužni u naknadnom roku od 15 dana od dana prijema obavještenja javiti se Priređivaču radi preuzimanja nagrada, u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.  Ukoliko se u navedenom roku oba dobitnika ne jave Priređivaču ove nagradne igre, pripređivač  zadržava prava ponovnog izvlačenja dobitnika te javnu objavu istih u dnevnim novinama.

Priređivač ne snosi troškove preuzimanja nagrada, kao niti bilo kakve troškove povezane s prijenosom prava vlasništva na nagradu i slično. 

 KOMISIJA ORGANIZATORA

                                                            Član 18. 

Direktor društva Peruso d.o.o. Sarajevo imenovat će Komisiju koja će se sastojati od tri člana, te koja će pripremiti i kontrolisati tok izvlačenja dobitnika i o tome će napraviti zapisnik.    

PREKID NAGRADNE IGRE

                                                            Član 19. 

Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo pod uticajem više sile ili nepredviđenih okolnosti na koje se nije moglo uticati. Priređivač će javnost obavjestiti na isti način kao i za objavljivanje ovih pravila, odnosno putem www.lampica.ba, Facebook stranice Lampica.ba i dnevnim novinama (Dnevni Avaz, Večernji list).

Ukoliko se nagradni fond ne dodijeli učesnicima uslijed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl. ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre uslijed djelovanja okolnosti koje imaju karakter više sile, priređivač će nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija određenih Zakonom o igrama na sreću.


TUMAČENJE PRAVILA 

                                                            Član 20. 

U skladu sa odlukom broj 129/2016 ova Pravila potpisuje Direktor Društva. Priređivač  zadržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za sprovođenje ovih Pravila, a koju imenuje Direktor Društva. 

Sudionici nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača prema donesenim Pravilima, te prihvataju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača navedena u st. 1. ovog člana. 

Ova pravila će se objaviti prije početka Nagradne igre u dnevnim novinama 14.09.2016. godine.

ZAVRŠNE ODREDBE

                                                            Član 21. 

U slučaju spora između učesnika Nagradne igre i Priređivača nadležan je Opštinski sud u Sarajevu. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri svaki sudionik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila. 

Sve obaveze priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Člana 6. ovih pravila. 

S pravilima nagradne igre saglasno je Federalno Ministarstvo Finansija/Financija Bosne i Hercegovine, prema rješenju broj:  05-14-2-765/16-A.P. od 08.09.2016 godine.

U Sarajevu, 02.09.2016 godine

                                                                                                                         Peruso d.o.o.

                                                                                                                 ______________________